Kapcsolat


Kapcsolatfelvétel
Kontaktok
Irodáink
Impresszum
Adatvédelmi
nyilatkozat

Kapcsolatfelvétel

Adja meg elérhetőségét és felvesszük Önnel a kapcsolatot


 

Kontaktok

Ismerkedj meg a Services4-IT vezetőségével


Oliver Grösch
Oliver Grösch
Chief Executive Officer
oliver.groesch@services4-it.eu
Ludányi István
István Ludányi
Site manager
+36 70 624 7705
istvan.ludanyi@services4-it.eu
Thomas Friedmanszki
Thomas Friedmanszki
Head of team
Application operation
+49 176 43936967
thomas.friedmanszki@services4-it.eu
Szakács Dorottya
Dorottya Szakács
Head of team
HR & Office management
+36 70 385 4770
dorottya.szakacs@services4-it.eu

Irodáink

Budapest

Services4-IT Kft.
Oktogon Irodaház
1062 Budapest, Aradi utca 8-10.

Budapesti székhelyünk 2018 márciusában költözött át az Infoparkban lévő irodájából az Oktogon Irodaházba. Költözésünk legfőbb oka a korábbi időszak dinamikus növekedése miatti létszámbővülés, mely miatt szükségünk volt sokkal nagyobb térre. Ennek és minden más elvárásunknak elegett tett a jelenlegi irodánk, ahol minden a mi ízlésünk szerint lett kialakítva.

Az irodában megfelelő felosztással helyezkednek el a tárgyalók és közösségi terek, mely kialakításakor nagy hangsúlyt fektettünk a megfelelő munkahelyi feltételek megteremtésére (asztalok és székek minősége, anyaga, munkaállomások testreszabhatósága, stb.), ugyanakkor a rekreációs tevékenységeket sem soroltuk háttérbe, így akár egy póker party, darts verseny vagy mozi est is könnyedén kivitelezhető.

Az iroda lokációját tekintve megannyi lehetőség van reggelizni, ebédelni vagy akár munka utáni összejöveteleket szervezni. Habár nagyon könnyen megközelíthetőek vagyunk tömegközlekedéssel, az autóval közlekedő kollégákra is gondoltunk, így a parkolás az irodaház melletti parkolóházban megoldott. Ha Te is szeretnél ilyen munkakörnyezetben dolgozni, akkor jelentkezz valamelyik nyitott pozíciónkra itt.

Pécs

Services4-IT Kft.
Konzum Irodaház
7621 Pécs, Irgalmasok utcája 5.

2018 decemberében nyitottuk meg pécsi irodánkat a központban lévő Konzum Irodaházban. Célunk az volt, hogy pécsi irodánk ugyanazt a színvonalat képviselje, mint a budapesti, melyet az iroda berendezése is visszatükröz.

Hasonlóan a budapesti irodánkhoz a lokáció könnyen megközelíthető és számos étkezési lehetőség van. Ha Te is szeretnél ilyen munkakörnyezetben dolgozni, akkor jelentkezz valamelyik nyitott pozíciónkra itt.

Impresszum


Név: Services4-IT Kft.
Teljes név: Services4-IT Korlátolt Felelősségű Társaság
Ügyvezető igazgató: Oliver Grösch
Cím: 1062 Budapest, Aradi utca 8-10.
Weboldal: www.services4-it.eu
E-Mail cím: hr@services4-it.eu
Telefonszám: +36 70 385 4770

Adószám: 24990895-2-42
EU adószám: HU24990895
Cégjegyzékszám: 01 09 203846

Services4-IT Logo

Adatvédelmi nyilatkozat


Cégünk kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.), az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 adatvédelmi rendelete, valamint az Információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és az egyéb hatályos adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályoknak megfelelően járjon el.

Az Services4-IT Kft. (székhely: 1062 Budapest, Aradi utca 8-10., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-203846) (a továbbiakban: Services4-IT) ezúton tájékoztatja a services4-it.eu honlapra látogatókat az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Adatkezelő és adatfeldolgozó megnevezése, elérhetősége

Services4-IT Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1062 Budapest, Aradi utca 8-10.
Adószám: 24990895-2-42
EU adószám: HU24990895
Cégjegyzékszám: 01 09 203846
Email: hr@services4-it.eu
Telefon: +36 70 385 4770
Adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége: Simon Zoltán, zoltan.simon@services4-it.eu

Adatkezelés jogalapja, meghatározása

A honlap révén megvalósuló adatkezelésekre a felhasználók önkéntes hozzájárulásával kerül sor. A hozzájárulást a felhasználó a honlap használatával, valamint személyes adatai önkéntes megadásával adja meg. A honlapon találhatóak olyan linkek, amelyek más weboldalakra mutatnak. Az ilyen külső honlapok adatkezelésére vonatkozóan az adott honlap adatkezelési nyilatkozatában foglaltak irányadók.

Kezelt adatok köre, az adatkezelés célja

A honlap használata során az adatkezelő automatikusan rögzíti a felhasználó IP címét, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze más adatokkal, a felhasználó személyére ezekből az adatokból nem lehet következtetni. Az így rögzített adatokat a Services4-IT kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, annak technikai üzemeltetése érdekében és statisztikai információk gyűjtésére használja fel.

Weboldalunkon tett látogatása során a rendszer úgynevezett cookie-t (vagy másképp „sütit”) helyezhet el böngészőjében. Ez információkat tárol a felhasználó és a webszerver kapcsolatáról, lehetővé teszi a weboldal megjelenítési nyelvének tárolását a felhasználói élmény növelése érdekében. A felhasználó személyére ezekből az adatokból nem lehet következtetni.

Adatkezelés időtartama, az adatok megismerésére jogosultak köre

A naplózott adatokat a rendszer a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja. Ezen adatok megismerésére a Services4-IT vezetősége, erre kijelölt személyei, valamint az adatfeldolgozó weboldal üzemeltetését ellátó munkatársai jogosultak.

Adattovábbítás, adatfeldolgozás, adatbiztonság

A Services4-IT a weboldal használata során tudomására jutott személyes adatokat harmadik személy számára – törvényben meghatározott eseteken kívül, illetve a felhasználó által a Services4-IT-nek önkéntesen benyújtott állásjelentkezése esetén a https://services4-it.eu/applying űrlap alatt meghatározott feltételek kivételével – nem adja át, azokat nem teszik közzé. Személyes adatok továbbítására kizárólag a vonatkozó törvények ilyen rendelkezése szerint, vagy az érintett hozzájárulása esetén kerülhet sor, az ott meghatározott terjedelemben.

Cégünk minden szükséges lépést megtesz, a biztonságos adatkezelés érdekében, mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása során. A Services4-IT védeni törekszik az adatokat jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, véletlen megsemmisülés vagy sérülés ellen. Az adatkezelő az adatokat az Aruba S.p.A. felhőalapú infrastruktúrájában telepített szervereken tárolja.

Felhasználók jogai és jogérvényesítési lehetőségei

A felhasználó kérelmezheti az adatkezelőtől a személyes adataihoz való hozzáférést, az adatkezelésről részletes tájékoztatást, illetve az adatai helyesbítését vagy az adatkezelés korlátozását, törlését. A felhasználó tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz. Kérelmével a Services4-IT adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja

Adatvédelmi tisztviselő: Simon Zoltán
E-mail: zoltan.simon@services4-it.eu
Levelezési cím: 1062 Budapest, Aradi utca 8-10.
Telefon: +36 70 385 4770

Érintett jogainak az adatkezelő, vagy harmadik személy általi megsértése esetén az Infotörvény vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően jogorvoslatot vehet igénybe: panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (web: www.naih.hu, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., Tel: +36 (1) 391-1400), továbbá a hatályos jogszabályok rendelkezései szerint bírósághoz – akár a lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez – fordulhat.

decorative-line